1. Miksi tuotetta kannattaa käyttää?

2. Tuote on valmistettu hyvien tuotantotapojen (GMP) mukaisesti.
Tuote on saatu kaakaosta.
Melatoniini on käpyrauhasen erittämä aminohappo.
Melatoniini syntyy tryptofaanina, joka muuttuu päivisin ruumiinlämmön ja valon vaihtelun myötä seratoniiniksi. Pimeän myötä tryptofaani muuttuu melatoniiniksi. Kaakaosta saatu melatoniini (jossa on paljon seratoniinia) on parempilaatuista.

3. Tuote sisältää sinkki orotaattia.
... Haluaisin silti esittää sinulle yhden kysymyksen, joka koskee magnesiumin antoa yhdessä sinkin kanssa. Miksi olette valinneet tämän yhdistelmän?
Koska samoina vuosina, kun tein tutkimuksia melatoniinista, Anconan INRCA-institutissa (Istituto di ricerche gerontologiche Nino Masera) tutkijat Nicola Fabris, Eugenio Mocchegiani ja muut kollegat (jotka olivat jo vuosia tutkineet sinkin immunostimulantteja ja vanhenemista ehkäiseviä vaikutuksia vanhenemisen alkuperää ja kulkua selittävän teorian yhteydessä) suorittivat tukimusta AIDSiin sairastuneilla ihmisillä. Tutkijat tekivät merkittävän löydön: suun kautta annettu sinkki pystyi estämään suurimman osan erityyppisistä opportunistisista taudeista (virusperäiset, mykoottiset, bakteeri- ja loistaudit), joista AIDSia sairastavat potilaat poikkeuksetta kärsivät, koska heidän immuunivasteensa on vahvasti heikentynyt. Nämä tärkeät tutkimukset on julkaistu lääketieteellisissä lehdissä (Journal of the American Medical Association eli JAMA vuonna 1988 ja Journal of Nutrition vuonna 2000).
On siis loogista tehdä seuraava johtopäätös: jos sinkki pystyy estämään AIDSin opportunistiset taudit, pystyykö melatoniini samaan?
1990-luvun alkupuolella sekä minä että muut kollegani teimme asiasta tutkimuksia, jotka julkaistiin sittemmin alan lehdissä. Tutkimuksissa kävi ilmi, että melatoniini pystyi yksinkin palauttamaan vanhentuvien eläinten veren sinkkitason normaalille tasolle. Oli siis selvää, että sinkin ja melatoniinin välillä oli suora yhteys. Tämän lisäksi niillä oli synergistien vaikutus vanhenevan elimistön immuniteetin palauttamiseen! On tiedossa, että sinkinpuute on yksi varmoista vanhuuden merkeistä (sen taso veressä laskee jatkuvasti vuosien mittaan).
Nämä erittäin rohkaisevat kokeelliset ja kliiniset tulokset, jotka koskivat immuniteetin nopeaa palauttamista sinkki-melatoniiniyhdistelmän avulla, johdattivat minut muodostamaan yhteyden melatoniinin ja sinkin välille.
Seuraava4 vaihe koostui melatoniinin käyttöä testaavista kliinisistä kokeista. Melatoniini yhdistettiin orgaaniseen sinkkiyhdistelmään, sinkki orotaattiin. Sen etuna on, että se imeytyy paremmin elimistöön, jossa sinkki on yli 200:n entsyymin olennainen osa. Tässä vaiheessa totesin, että AIDSista kärsivät afrikkalaiset potilaat sopivat täydellisesti tämän myrkyttömän ja haittavaikutuksista vapaan aineyhdistelmän arviointiin siitäkin syystä, että melatoniini maksaa vähän, ja afrikkalaiset kansat ovat äärimmäisen köyhiä.
(Ote kirjasta "Centoventi e passa, di media", kirjoittajat professori Walter Pierpaoli ja Pippo Zappulla.)


International Web Site of Melatoniini are: Key Melatonin